Tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi

16/05/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho các cấp hội người cao tuổi hoạt động có hiệu quả. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nghiên cứu phương án hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên các cấp theo đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương xem xét, hướng dẫn theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, những năm qua, công tác xây dựng tổ chức hội, bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác người cao tuổi được nâng lên; các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi được quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn trách nhiệm của gia đình và xã hội. Các cấp hội người cao tuổi trong toàn tỉnh đã thực hiện cỏ hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác người cao tuổi và phát huy vai trò của ban đại diện hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và hội người cao tuổi cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho các cấp hội người cao tuổi hoạt động có hiệu quả; nghiên cứu phương án hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên. Các cấp hội người cao tuổi chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ đối với người cao tuổi, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực để giúp đỡ, tạo điều kiện cho người cao tuổi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy trí lực kinh nghiệm của người cao tuổi trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…

Xem bản tin gốc của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)
 
Tin liên quan
Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4342/KH-UBND ngày 08/5/2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Quy chế khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2023 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực.
Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28-3-2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
9 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới.
Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Công văn số 2742/BNN-TY ngày 4-5-2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá
UBND tỉnh vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Nha Trang khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh