Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương

16/05/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời giải quyết đúng tiến độ quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác; có văn bản thông báo lại cho cơ quan, đơn vị lấy ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến. Khi giải quyết công việc, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với cơ quan, đơn vị, địa phương khác có liên quan. Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan, đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, có quan điểm, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm… Đối với các hồ sơ, đề án, dự án trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì phải chủ động làm việc trực tiếp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của quy chế làm việc của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nhất là kiểm tra đột xuất. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo đúng quy định đối với các trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan tập thể, cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Xem bản tin gốc của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)
 
Tin liên quan
Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4342/KH-UBND ngày 08/5/2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Quy chế khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2023 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực.
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28-3-2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi.
9 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới.
Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Công văn số 2742/BNN-TY ngày 4-5-2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá
UBND tỉnh vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Nha Trang khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh