Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

16/05/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28-3-2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Tiếp tục rà soát, phân loại, lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo đó, đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản tiếp tục rà soát, phân loại lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung và đô thị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để lập phương án khai thác tài sản báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với hạ tầng thủy lợi, Sở NN-PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản tiếp tục rà soát, phân loại, lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

Đối với hạ tầng giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa,...), Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản tiếp tục rà soát, phân loại, lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng khác do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh (hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ tầng giáo dục và đào tạo, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao, hạ tầng du lịch và hạ tầng khác) quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng khác nêu trên, trường hợp có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh tổng hợp, dự thảo văn bản để UBND tỉnh báo cáo các bộ chuyên môn xem xét, hướng dẫn xử lý (báo cáo của các cơ quan tổ chức, đơn vị cần nêu rõ loại tài sản, nguồn gốc hình thành, hiện trạng quản lý, sử dụng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý)…

Xem bản tin gốc của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)
 
Tin liên quan
Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4342/KH-UBND ngày 08/5/2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Quy chế khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2023 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực.
Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi.
9 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới.
Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Công văn số 2742/BNN-TY ngày 4-5-2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá
UBND tỉnh vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Nha Trang khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh