Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2153/QĐ-UBND 13-09-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Ninh An được gia hạn sử dụng đất tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa
9198/KH-UBND 12-09-2023 UBND Tỉnh Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
2140/QĐ-UBND 11-09-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Muối Cam Ranh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
2138/QĐ-UBND 11-09-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đông Dương sử dụng, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Vật tư nông sản để xây dựng Khu dân cư Nam Vĩnh Hải - thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)
2137/QĐ-UBND 11-09-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 823/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đông Dương để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
2136/QĐ-UBND 11-09-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 822/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nằm trong dự án Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
2124/QĐ-UBND 07-09-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
2123/QĐ-UBND 07-09-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar
2090/QĐ-UBND 05-09-2023 UBND Tỉnh Về việc tổ chức lại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa
2069/QĐ-UBND 05-09-2023 UBND Tỉnh Về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ ký gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh