Thông tin văn bản Địa phương
Sẽ xây dựng Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch
03/08/2022
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch.
Khẩn trương tham mưu nội dung các nghị quyết triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù
03/08/2022
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ban, ngành có liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội, diễn ra sáng 1-8.
Thí điểm xây dựng khu dân cư điện tử tại 5 tổ dân phố thuộc thành phố Nha Trang
02/08/2022
Ban Điều hành Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử (Đề án) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án năm 2022.
Kế hoạch xây dựng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025
02/08/2022
Ngày 29/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu đã ký ban hành Quyết định số 2094/QĐ-UBND “Kế hoạch xây dựng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025”.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư
02/08/2022
Nội dung Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 do UBND tỉnh ban hành, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế
02/08/2022
Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2078/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế.
Đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng tăng từ 10 - 15%
20/07/2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh