Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
17/2021/QĐ-UBND 25/11/2021 UBND Tỉnh Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và chi phí bồi thường một số công trình trên đất, địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
16/2021/QĐ-UBND 12/11/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2021/QĐ-UBND 11/11/2021 UBND Tỉnh Về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa
14/2021/QĐ-UBND 09/11/2021 UBND Tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.
13/2021/QĐ-UBND 09/11/2021 UBND Tỉnh Về quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.
12/2021/QĐ-UBND 16/09/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
11/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 3 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2021/QĐ-UBND 26/08/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2021/QĐ-UBND 23/08/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2021/QĐ-UBND 17/08/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh