Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
05/2022/QĐ-UBND 05/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-2025
04/2022/QĐ-UBND 09/03/2022 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa
03/2022/QĐ-UBND 25/02/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2022/QĐ-UBND 18/02/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
01/2022/QĐ-UBND 17/01/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
01/2022/QĐ-UBND 17/01/2022 UBND Tỉnh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
20/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
19/2021/QĐ-UBND 17/12/2021 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn.
18/2021/QĐ-UBND 14/12/2021 UBND Tỉnh Về việc ban hành bảng giá tính giá thuế tài nguyên trên đia bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
17/2021/QĐ-UBND 25/11/2021 UBND Tỉnh Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và chi phí bồi thường một số công trình trên đất, địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh