Số công báo: 41+42 Ngày xuất bản: 07-03-2024
Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 03/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22-01-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 05-02-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 41+42
Ngày xuất bản 07-03-2024
Số, ký hiệu: 20/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/10/2022
Trích yếu: Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03.2024_qd_ubnd.pdf:
03.2024_qđ_ubnd.doc:
03.2024_qđ_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh