Số công báo: 63 Ngày xuất bản: 17-04-2024
Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 05/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 63
Ngày xuất bản 17-04-2024
Không có văn bản
05.2024_qd_ubnd.pdf:
05.2024_qd_ubnd.doc:
05.2024_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh