Số công báo: 65 Ngày xuất bản: 25-04-2024
Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 06/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08-04-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 25-04-2024
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 65
Ngày xuất bản 25-04-2024
Số, ký hiệu: 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/05/2021
Trích yếu: Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06.2024_qd_ubnd.pdf:
06.2024_qd_ubnd.doc:
06.2024_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh