Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
54/QĐ-UBND 12-01-2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy năm 2006
25/QĐ-UBND 12-01-2006 UBND Tỉnh Về việc quy định tạm thời cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp tỉnh Khánh Hòa
27/UBND 04-01-2006 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2006 đến năm 2010
6219/UBND 27-12-2005 UBND Tỉnh Về việc triển khai, thực hiện nghị định của Chính phủ
1451/QĐ-UBND 23-12-2005 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục văn bản về lĩnh vực đất đai hết hiệu lực
2484/QĐ-UBND 06-12-2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5567/UBND 24-11-2005 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Công điện khẩn số 1856/TTg-NN ngày 19/11/2005 của Thủ tướng về phòng chống dịch cúm gia cầm.
5523/UBND 24-11-2005 UBND Tỉnh Về việc thời điểm hiệu lực thi hành của Quyết định 79/2005/QĐ-UBND ngày 28/9/2005 khi xác định nghĩa vụ tài chính.
5509/UBND 23-11-2005 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Công điện số 13 BNN/CĐ ngày 16/11/2005 của Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.
30/CT-UBND 28-10-2005 UBND Tỉnh Về việc niêm yết, thông báo giá hàng hóa và dịch vụ bằng Đồng Việt Nam

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh