Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
12/CT-UBND 25-04-2006 UBND Tỉnh Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/CT-UBND 14-04-2006 UBND Tỉnh Về việc soạn thảo kế hoạch xây dựng và kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên giai đoạn năm 2006 và những năm tiếp theo
1807/UBND 12-04-2006 UBND Tỉnh Về việc  Giải pháp bố trí kế hoạch vốn cho các công trình ứng vốn thi công.
1797/UBND 12-04-2006 UBND Tỉnh Về việc  đẩy mạnh triển khai và nâng cao hiệu quả  thực hiện cơ chế “một cửa”.
1761/UBND 12-04-2006 UBND Tỉnh Về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ.
1734/UBND 10-04-2006 UBND Tỉnh Về việc Thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, đấu thầu các dự án chuyển tiếp và quy định áp dụng cước vận tải hàng hóa bằng ô tô
1697/UBND 07-04-2006 UBND Tỉnh Về việc Thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
1668/UBND 06-04-2006 UBND Tỉnh Về việc Thực hiện Chương trình hành động phát triển thị trường xổ số kiến thiết.
590/QĐ-UBND 05-04-2006 UBND Tỉnh Về giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang và tại đảo Mỹ Giang huyện Ninh Hòa theo qui định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1538/UBND 31-03-2006 UBND Tỉnh Về việc : thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch cúm gia cầm

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh