Số công báo: 34 Ngày xuất bản: 20-07-2011
Chưa có file !
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 22/6/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Cam Ranh về việc xác nhận kết quả bầu thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Công văn số 08/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-06-2011
Cơ quan ban hành Thành phố Cam Ranh
Trích yếu Về việc xác nhận kết quả bầu thành viên UBND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 34
Ngày xuất bản 20-07-2011
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh