Ngày xuất bản: 17-04-2024

MỤC LỤC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
01/NQ-HĐND 05-01-2024 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
3405/QĐ-UBND 29-12-2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải Tải về
3404/QĐ-UBND 29-12-2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
3403/QĐ-UBND 29-12-2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng Tải về
3402/QĐ-UBND 29-12-2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ Tải về
16/CT-UBND 29-12-2023 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Tải về
14012/KH-UBND 29-12-2023 Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
172/NQ-HĐND 28-12-2023 Về việc giám sát chuyên đề “Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị” Tải về
13765/KH-UBND 28-12-2023 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tải về
56/NQ-HĐND 25-12-2023 Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở
22/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”.
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô
22/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Quy định mới về trạm dừng nghỉ đường bộ
22/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ
22/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
Năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa chuyển đổi 304,06 ha từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác
17/04/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ người dân và thu hút khách du lịch
17/04/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2024.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024 00:00
Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là một trong những nội dung được UBND tỉnh Khánh Hòa xác định tại Kế hoạch số 3856/KH-UBND ngày 11/4/2024 nhằm triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024 00:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.