Ngày xuất bản: 29-02-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-01-2024 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã 3
16-01-2024 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 44
16-01-2024 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện 56
17-01-2024 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa quản lý tại phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang 65
17-01-2024 Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê tại đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 68
18-01-2024 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2023 71
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
57/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 4) Tải về
56/NQ-HĐND 22-12-2023 Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 11) Tải về
55/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án kè bờ tả, hữu sông Tô Giang đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập Hải Triều xã Vạn Phước tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh Tải về
54/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ nhà bà Bùi Thị Kim Yến đến đường quy hoạch Lý Thái Tổ) tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh Tải về
53/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Lý Thái Tổ đoạn đầu và nhánh rẽ qua đường sắt xã Vạn Phú tại Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh Tải về
52/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Hùng Vương đến đường sắt (đoạn Trạm kiểm lâm - Đường sắt), dự kiến tên đường Triệu Quang Phục tại Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh Tải về
51/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường ĐX1 (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Lê Lợi và đường từ đường quy hoạch Huỳnh Thúc Kháng đến đường Phan Bội Châu) và đường Hải Thượng Lãn Ông tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 17/3/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh Tải về
50/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Hà Huy Tập (đoạn từ chợ đến đường Lê Hồng Phong đoạn 4) tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh Tải về
49/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường THCS Trần Quốc Tuấn tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh Tải về
48/NQ-HĐND 22-12-2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Đại Lãnh tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh Tải về
Quy định mới về thi đua - khen thưởng
29/02/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Quy định mới về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”
29/02/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; trong đó quy định cụ thể đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
29/02/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy định về thời gian thực hành khám, chữa bệnh trong lực lượng vũ trang nhân dân
29/02/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 16/2024/NĐ-CP về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong
29/02/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản
29/02/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh
27/02/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 3.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản
27/02/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai tăng cường công tác quản lý thuế các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.