Ngày xuất bản: 17-04-2024

MỤC LỤC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2297/QĐ-UBND 06-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa. Tải về
2296/QĐ-UBND 06-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa. Tải về
2293/QĐ-UBND 06-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 có tính đến năm 2020. Tải về
2274/QĐ-UBND 06-09-2010 Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa. Tải về
2273/QĐ-UBND 06-09-2010 Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa. Tải về
121/BC-UBND 06-09-2010 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tải về
120/BC-UBND 06-09-2010 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh tỉnh Khánh Hòa. Tải về
2259/QĐ-UBND 01-09-2010 Quyết định về việc khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân (2006-2010) của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Tải về
2254/QĐ-UBND 01-09-2010 Quyết định về việc công nhận xã Ninh Diêm huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đạt các tiêu chuẩn là đô thị loại V. Tải về
2253/QĐ-UBND 01-09-2010 Quyết định về việc công nhận xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đạt các tiêu chuẩn là đô thị loại V. Tải về
Chương trình hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
17/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
17/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Quy định mới về quản lý seri tiền mới in
15/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới in của NHNN.
Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ
15/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa chuyển đổi 304,06 ha từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác
17/04/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ người dân và thu hút khách du lịch
17/04/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2024.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024 00:00
Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là một trong những nội dung được UBND tỉnh Khánh Hòa xác định tại Kế hoạch số 3856/KH-UBND ngày 11/4/2024 nhằm triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024 00:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.