Ngày xuất bản: 17-04-2024

MỤC LỤC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2339/QĐ-UBND 09-09-2010 Quyết định về việc phân bổ 500 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cứu đói khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010. Tải về
2337/QĐ-UBND 09-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức và phát triển giao thông đường bộ thành phố Nha Trang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Tải về
2334/QĐ-UBND 09-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bánh mì tỉnh Khánh Hòa. Tải về
2333/QĐ-UBND 09-09-2010 Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012. Tải về
2331/QĐ-UBND 09-09-2010 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
125/BC-UBND 08-09-2010 Báo cáo tổng kết, đánh giá 05 năm (2006-2010) thực hiện Quyết định 52/2006/QĐ-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
124/BC-UBND 08-09-2010 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm. Tải về
2303/QĐ-UBND 07-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vạn Giã và các khu vực phụ cận, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2025. Tải về
2300/QĐ-UBND 07-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa. Tải về
123/BC-UBND 07-09-2010 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa 5 năm (2006-2010) và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2015. Tải về
Chương trình hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
17/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
17/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Quy định mới về quản lý seri tiền mới in
15/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới in của NHNN.
Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ
15/04/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa chuyển đổi 304,06 ha từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác
17/04/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ người dân và thu hút khách du lịch
17/04/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2024.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024 00:00
Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là một trong những nội dung được UBND tỉnh Khánh Hòa xác định tại Kế hoạch số 3856/KH-UBND ngày 11/4/2024 nhằm triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024 00:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.