Ngày xuất bản: 14-06-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
23-05-2024 Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
22-05-2024 Quyết định số 1339/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 45
23-05-2024 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh 57
23-05-2024 Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 63
23-05-2024 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 66
23-05-2024 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang 73
24-05-2024 Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh 75
24-05-2024 Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Cây dược liệu Khánh Hòa 78
29-05-2024 Quyết định số 1405/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế 80
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
5347/KH-UBND 21-05-2024 Về việc loại trừ sốt rét tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030 Tải về
1312/QĐ-UBND 20-05-2024 Về việc bãi bỏ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Tải về
5222/KH-UBND 17-05-2024 Về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024 Tải về
205/TB-UBND 13-05-2024 Về kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 năm 2024 Tải về
4938/KH-UBND 10-05-2024 Về việc thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
4856/KH-UBND 09-05-2024 Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Tải về
4779/KH-UBND 08-05-2024 Về việc triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
1214/QĐ-UBND 08-05-2024 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
4667/KH-UBND 06-05-2024 Về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
4398/KH-UBND 26-04-2024 Về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 Tải về
Đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh
14/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thẩm định giá tài sản vô hình theo phương pháp nào?
14/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BTC ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình.
Quy định mới về kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, dự báo giá thị trường
14/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BTC quy định công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.
Quy định mới về lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ
14/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 16/2024/TT-BGTVT quy định nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ.
Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh
14/06/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
13/06/2024 00:00
Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/06/2024 00:00
Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
12/06/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.