Thông tin văn bản Trung ương
Quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất
16/01/2024
(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam
16/01/2024
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến giáo dục đại học
12/01/2024
(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học.
Sửa quy định danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu
12/01/2024
(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 45/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2021/TT-BCT quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý.
Sửa quy định về trình tự, thủ tục cấp mã ngân hàng
10/01/2024
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 18/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.
Phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 8 luật, nghị quyết
10/01/2024
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 8/1/2024 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.
Bổ sung ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội
09/01/2024
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1761/QĐ-TTg về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh