Thông tin văn bản Trung ương
Quy định mới về chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
25/12/2023
(Chinhphu.vn) - Điều kiện để được dự thi để cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện thủy nội địa có sự thay đổi tại quy định mới của Bộ Giao thông vận tải.
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông
25/12/2023
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.
Bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
25/12/2023
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.
Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
22/12/2023
Ngày 15/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1627/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng, quản lý, sử dụng và cập nhật Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất nhằm cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của người dùng tin trong và ngoài nước.
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
22/12/2023
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. Nghị định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô) và thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ.
Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng
20/12/2023
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 18/12/2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững
20/12/2023
(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh