Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1902/QĐ-UBND 19-07-2024 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Hud Nha Trang chuyển hình thức thuê đất từ thuê trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại ô CC-01 và ô CC-02 Khu biệt thự Nha Trang Sea Park, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang
1895/QĐ-UBND 19-07-2024 UBND Tỉnh Về việc đính chính điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Vinpearl thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý tại phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang
1884/QĐ-UBND 17-07-2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh thời hạn thuê đất đối với một phần thửa đất cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê để kinh doanh tại đường Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
1883/QĐ-UBND 17-07-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.
1882/QĐ-UBND 17-07-2024 UBND Tỉnh Về việc thành lập Hội đồng quản lý Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.
1874/QĐ-UBND 17-07-2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Ngân hàng Chính sách Xã hội chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.
1873/QĐ-UBND 17-07-2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Ngân hàng Chính sách Xã hội chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh.
1871/QĐ-UBND 17-07-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Ninh Hòa.
1870/QĐ-UBND 17-07-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Khánh Vĩnh.
7732/KH-UBND 16-07-2024 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ, Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 01/02/2024 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh