Thông tin văn bản Trung ương
Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
16/07/2024
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Vi phạm hành chính trong quản lý giá bị phạt tới 300 triệu đồng
16/07/2024
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.
Quy định về thực hiện bình ổn giá
16/07/2024
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về việc thực hiện bình ổn giá.
Quy định mức trích lập dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng
16/07/2024
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
Thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân tối đa là 50 năm
16/07/2024
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 29/2024/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó, thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động tối đa là 50 năm.
Hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
16/07/2024
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 28/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
Minh bạch thông tin về giá, chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông
16/07/2024
Minh bạch Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ khi tham gia hoạt động bán buôn trong viễn thông (sau đây gọi là Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buôn) theo quy định.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh