Thông tin văn bản Trung ương
Phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030: Giảm bội chi, tăng dự trữ quốc gia
21/03/2022
(Chinhphu.vn) - Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia....
Phê duyệt 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn
19/03/2022
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối DNNN
18/03/2022
(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.
Thẩm quyền cấp Giấy phép, Chứng chỉ nhân viên bức xạ
17/03/2022
(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Sử dụng kinh phí xây dựng xã hội học tập hiệu quả, minh bạch
16/03/2022
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.
Giảm yêu cầu chứng chỉ khi thi, xét thăng hạng giảng viên đại học
16/03/2022
(Chinhphu.vn) - Giảng viên đại học khi thi hoặc xét thăng hạng I, II, III sẽ chỉ cần 1 “chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”.
8 vị trí công tác lĩnh vực tổ chức cán bộ phải định kỳ chuyển đổi
15/03/2022
(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/6/2022, 8 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương phải thực hiện định kỳ chuyển đổi từ 3 năm đến 5 năm.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh