Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

12/06/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh an toàn lao động. Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5597/UBND-KGVX ngày 27-5-2024 về thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh,   tăng cường công tác an toàn, vệ sinh an toàn lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai công tác tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30-6-2024.

Được biết, thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người. Nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Các tập đoàn, tổng công ty, công ty thực hiện kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc an toàn; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; quản lý, kiểm định sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động. Các tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2: Chủ động rà soát, tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Thường xuyên cập nhật chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm kết quả hoạt động theo từng lĩnh vực theo quy định…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Nguyễn Phú (St)
 
Tin liên quan
Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước năm 2024.
Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh