Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

14/06/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh. Ảnh minh họa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, Ban An toàn giao thông tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực được phân công có trách nhiệm khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông vận tải (GTVT), Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được phân công chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại mục 1, 2, 3 Công văn số 6022/BGTVT-VT ngày 6-6-2024 của Bộ GTVT; kịp thời báo cáo tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh…

Trước đó, ngày 6-6-2023, Bộ GTVT đã có Công văn số 6022/BGTVT-VT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung nhằm bảọ đảm an toàn cho các em học sinh trong hoạt động vận tải đưa đón học sinh đến trường, trong đó yêu cầu: Sở GTVT phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Điểm b Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT (phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe). Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng ngành GTVT và cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) trên địa bàn có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường thực hiện quy trình, kiểm tra số lượng của học sinh khi lên xe và rời xe; phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe tô tô; trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Nguyễn Phú (St)
 
Tin liên quan
Thường xuyên kiểm tra, rà soát các bãi, điểm giữ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang
UBND tỉnh nhận Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý thông tin báo chí về bãi xe trái phép khủng giữa trung tâm TP. Nha Trang.
Phòng ngừa, ngăn chặn việc tiếp cận, sử dụng rượu, bia của người dưới 18 tuổi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 8-3-2024 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17-8-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước năm 2024.
Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh