Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2024

04/03/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1412/KH-UBND triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Ảnh minh họa. Nguồn: baokhanhhoa.vn

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 tập trung vào 07 nhóm nội dung sau: 1- Công tác tham mưu, triển khai thực hiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 2- Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; 3- Công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu và điều tra, xử lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 4- Công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy; 5- Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 6- Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; 7- Việc bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, về công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Kế hoạch xác định:

1- Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực xử lý cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh.

2- Tăng cường huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa.

3- Thường xuyên diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong năm 2024, tổ chức diễn tập, thực tập 01 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia có quy mô cấp tỉnh (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch) và 04 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (do Công an tỉnh phê duyệt kế hoạch). Tại các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định,

4- Có kế hoạch điều tra, rà soát, thống kê phân loại và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc về giao thông, nguồn nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là: (1) Tập trung rà soát, xây dựng bổ sung các bến, bãi lấy nước tại các ao hồ, sông ngòi chưa có bến, bãi lấy nước phục vụ chữa cháy; sửa chữa, khắc phục các trụ nước chữa cháy bị hỏng, không đảm bảo áp lực; (2) Rà soát, yêu cầu tháo dỡ các cột trụ, barie, chướng ngại vật... trên các tuyến đường, hẻm nhỏ; kiến nghị các cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông có giải pháp khắc phục đối với những tuyến đường có hệ thống dây điện, cáp viễn thông không đảm bảo chiều cao thông thủy trên 4,5 m gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển, tiếp cận đám cháy của xe chữa cháy, xe thang.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Thành Luân
 
Tin liên quan
Chủ động thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.
Quy định mới về điều kiện, định mức hỗ trợ giao đất để làm nhà ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND quy định về điều kiện, định mức hỗ trợ giao đất để làm nhà ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
Đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3-4-2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai hiệu quả các đề án, quy hoạch quan trọng của tỉnh
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025” vừa được UBND tỉnh ban hành.
Ưu tiên thực hiện 19 nhiệm vụ xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ tổng thể về xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh.
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai tăng cường công tác quản lý thuế các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 3.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh