Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong

29/02/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong. Ảnh minh họa. Ảnh: Duy Luân.

Theo đó, để công tác phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh đúng quy chế, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy chế; phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ về vụ việc người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và hỗ trợ thân nhân của người nước ngoài tử vong về các thủ tục giải quyết hậu sự.

UBND tỉnh cũng giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy chế.

Được biết, ngày 4-4-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình triển khai, một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đúng quy chế (xử lý, giải quyết một số trường hợp người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài tử vong tại địa phương nhưng không thông tin cho Sở Ngoại vụ để thông báo cho các cơ quan đại diện có công dân nước ngoài tử vong; trực tiếp trao đổi với các cơ quan đại diện nước ngoài trong việc giải quyết hậu sự người nước ngoài tử vong mà chưa có ý kiến của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Ngoại giao; trực tiếp cung cấp một số văn bản liên quan đến kết quả khám nghiệm tử thi cho các cơ quan đại diện nước ngoài mà không thông qua cơ quan ngoại vụ địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền). Những tồn tại, hạn chế nói trên làm ảnh hưởng đến công tác phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những rắc rối liên quan đến thủ tục pháp lý có yếu tố nước ngoài về sau.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3-4-2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1412/KH-UBND triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Triển khai hiệu quả các đề án, quy hoạch quan trọng của tỉnh
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025” vừa được UBND tỉnh ban hành.
Ưu tiên thực hiện 19 nhiệm vụ xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ tổng thể về xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai tăng cường công tác quản lý thuế các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 3.
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư Pháp.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh