Ưu tiên thực hiện 19 nhiệm vụ xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

04/03/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ tổng thể về xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ưu tiên thực hiện 19 nhiệm vụ xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh minh họa. Ảnh: Phú Quốc.

Ưu tiên thực hiện 19 nhiệm vụ xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh minh họa. Ảnh: Phú Quốc.

Theo đề cương, giai đoạn 2022 - 2030, các cơ quan, đơn vị của tỉnh sẽ ưu tiên thực hiện 19 nhiệm vụ về xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, UBND tỉnh sẽ thực hiện các nhiệm vụ: Lập, trình phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh (thời gian thực hiện năm 2023 - 2024); lập, trình phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị (thời gian thực hiện năm 2024 - 2025); lập, trình phê duyệt đề án điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính theo định hướng quy hoạch (thời gian thực hiện năm 2024 - 2030); phối hợp với Bộ Nội vụ lập, trình phê duyệt đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị (thời gian thực hiện năm 2024 - 2029); lập, trình phê duyệt đề án công nhận Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I (thời gian thực hiện năm 2028)… Các sở, ngành của tỉnh sẽ thực hiện các nhiệm vụ: Đề án tổng thể xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; lập, trình phê duyệt quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa (thời gian thực hiện năm 2024 - 2025)… UBND cấp huyện sẽ thực hiện các nhiệm vụ: Lập, trình phê duyệt quy hoạch nông thôn và chương trình phát triển riêng của từng đô thị (thời gian thực hiện năm 2023 - 2025); đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo danh mục các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị còn thiếu thuộc thẩm quyền của địa phương (thời gian thực hiện năm 2023 - 2029); triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tại TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm…

Ngoài ra, đề cương cũng đề ra nhiều giải pháp khắc phục 20 tiêu chí mà tỉnh Khánh Hòa hiện chưa đạt chuẩn là đô thị loại I: Thu nhập bình quân đầu người; mức tăng trưởng kinh tế trung bình ba năm gần nhất; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ tăng dân số hàng năm; mật độ đường giao thông, đường cống thoát nước; công trình xanh; khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình đô thị xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh…

Được biết, đến nay đã có 2 nhiệm vụ ưu tiên đã được phê duyệt: Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Văn Huyên (St)
 
Tin liên quan
Chủ động thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.
Quy định mới về điều kiện, định mức hỗ trợ giao đất để làm nhà ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND quy định về điều kiện, định mức hỗ trợ giao đất để làm nhà ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
Đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3-4-2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1412/KH-UBND triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Triển khai hiệu quả các đề án, quy hoạch quan trọng của tỉnh
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025” vừa được UBND tỉnh ban hành.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh.
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai tăng cường công tác quản lý thuế các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 3.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh