Kế hoạch số 1412/KH-UBND về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Kế hoạch số 1412/KH-UBND về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024 Kế hoạch số 1412/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 1412/KH-UBND
Ngày ban hành 05-02-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày hiệu lực 05-02-2024
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 2862/KH-UBND
Ngày ban hành: 27/03/2023
Trích yếu: Về triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Số, ký hiệu: 1027/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/04/2022
Trích yếu: Ban hành Quy định tạm thời về hướng dẫn một số điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 2640/KH-UBND
Ngày ban hành: 24/03/2022
Trích yếu: Về việc thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 7089/KH-UBND
Ngày ban hành: 16/07/2020
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
1412_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh