Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024

27/02/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Ảnh minh họa. Nguồn: baokhanhhoa.vn

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024 tập trung vào các nhóm nội dung sau: 1- Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng, đối tác đầu tư; 2- Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; 3- Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; 4- Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; 5- Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; 6- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; 7- Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; 8- Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư. Trong đó, về hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, Chương trình xác định:

1- Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 5471/KH-UBND ngày 05/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung của Bản cam kết mà tỉnh Khánh Hòa đã ký kết với các đối tác và các tập đoàn lớn trong nước như: Tập đoàn FPT, Tập đoàn Capital House, Công ty Cổ phần KN Cam Ranh, Tập đoàn Trung Nam, Sungroup...;

2- Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 vào thực tiễn (đặc biệt là cơ chế thu hút các nhà đầu tư chiến lược) nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn để tạo hiệu ứng “mỏ neo” giúp khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển của Khu kinh tế Vân Phong;

3- Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến về đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, là đầu mối trực tiếp tiếp xúc, thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, lựa chọn và giới thiệu địa điểm đầu tư; tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư (ngoài ngân sách) đến khi dự án đi vào hoạt động.... Triển khai hiệu quả các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: (1) số 1290/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 về thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa; (2) số 1253/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 về thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (3) số 23/2023/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; xây dựng kế hoạch đôn đốc hỗ trợ doanh nghiệp đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ phát triển dự án;

4- Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ít nhất 02 lần/năm nhằm giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

5- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR) để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư mạnh mẽ, hiệu quả;

6- Vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Thành Luân
 
Tin liên quan
Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1412/KH-UBND triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai tăng cường công tác quản lý thuế các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, TP. Cam Ranh - Khu 3.
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư Pháp.
Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai
Ngày 05/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Nha Trang
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc khắc phục những hạn chế trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh