Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/02/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nội dung thực hiện: 1) Xây dựng, triển khai Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật, tập trung một số văn bản có hiệu lực trong năm 2024; 2) Xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 3) Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật như: ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; tổ chức thu thập, xử lý thông tin; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư Pháp.
Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai
Ngày 05/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Nha Trang
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc khắc phục những hạn chế trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương.
Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục
Đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2030 vừa được UBND tỉnh ban hành.
Khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB-GDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện một số nội dung chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công văn số 856/BNN-TS ngày 30-1-2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc thực hiện một số nội dung chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024.
Tiếp tục triển khai thực chất, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục cải thiện và nâng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh