Kết quả Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa

24/06/2022 00:00        
Đọc tin

Theo Báo cáo kết quả Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa, trọng tâm của công tác cải cách hành chính (CCHC) là tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); cải cách thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (gọi tắt là DVCTT); sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo số lượng người làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;...

Đánh giá chung, về mặt tích cực trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của tỉnh Khánh Hòa đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Toàn bộ 07 giải pháp quản lý nhà nước về CCHC được triển khai đồng bộ, nề nếp, hiệu quả từ xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công và phối hợp, kiện toàn đội ngũ tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, khảo sát sự hài lòng, đánh giá xếp hạng kết quả CCHC. Thể chế quản lý nhà nước về CCHC tiếp tục được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Cơ sở dữ liệu TTHC tiếp tục được tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa, cắt giảm thời gian giải quyết. Tỉ lệ hồ sơ trễ hạn của khối cơ quan thuộc tỉnh giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2021 (riêng khối UBND huyện giảm 5,19%). Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến rất cao, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, với 123.289 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 50,54%, tăng 43.949 hồ sơ và 10,32% so với cùng kỳ 2021. Thanh toán trực tuyến tăng rất nhanh, chỉ trong 06 tháng đầu năm đã phát sinh 55.005 lượt, với số tiền 229.751.222.283 đồng, so với cả năm 2021 tăng 25.573 lượt, 196.851.169.080 đồng. Việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tinh gọn đầu mối, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động.

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn tồn tại một số hạn chế như việc tham mưu cụ thể hóa một số chính sách theo phân cấp còn chậm; thiếu cơ quan đầu mối thống nhất, tập trung trong việc theo dõi, đánh giá các chính sách để từ đó tham mưu, đề xuất giải pháp một cách đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ở một số cơ quan còn chưa sâu sát, quyết liệt; cải cách TTHC mới chỉ dừng lại ở việc chấp hành, triển khai quy định của trung ương, chưa năng động, linh hoạt trong công tác triển khai, thiếu tính mới, đột phá; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng về năng lực chuyên môn, yêu cầu trong tình hình mới;...

Theo Công báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
Dừng hoạt động lưu trú tại Dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang từ ngày 30-6-2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về xúc tiến di dời công trình tại Dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang diễn ra ngày 24-6-2022.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh chuyển đổi số
Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thực hiện công tác chuyển đổi số trên một số lĩnh vực quản lý, đào tạo. Các cơ sở GDNN sẽ đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới nhằm xây dựng hệ thống, môi trường số, tạo tính đột phá về chất lượng đào tạo.
Đề xuất tài trợ chương trình phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa
Chiều 29-6, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Vingroup về đề xuất tài trợ chương trình phổ cập tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số
Nhằm gìn giữ và phát triển tiếng nói, chữ viết, văn hóa của các dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng tiếng Êđê và tiếng Raglai trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các điều kiện dạy học có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Êđê và tiếng Raglai cho học sinh theo Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch 4866/KH-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề ra các mục tiêu cụ thể sau:
Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững năm 2022
Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-¬2025.
Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 5225/KH-UBND tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa
Ngày 14/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu đã ký ban hành Kế hoạch số 5385/KH-UBND phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1762/LĐTBXH-TE ngày 30-5-2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.
Khẩn trương hướng dẫn về giá để tính bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc giá để tính bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh