Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2022

24/06/2022 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững năm 2022 với mục tiêu thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, lồng ghép triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời phấn đấu đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 3,53%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,33% (thực hiện theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025).

Ảnh minh họa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Ảnh minh họa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

 

Kế hoạch đề ra các giải pháp như sau:

1.Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân. Xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng hàng đầu. Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.

2.Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các hộ nghèo về công tác giảm nghèo bền vững góp phần khơi dậy ý chí chủ động, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo.

3.Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ về giảm nghèo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, tập trung công tác giảm nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi. Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

4.Kết hợp chặt chẽ các nguồn lực và hoạt động của Chương trình giảm nghèo bền vững với Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với Chương trình MTQG quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

5.Quan tâm công tác đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, ngày càng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

6.Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và thường xuyên theo quy định đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia củacác cấp, các ngành, các hội, đoàn thể và người dân đảm bảo kết quả rà soát phản ánh chính xác thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

7.Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo tại các địa phương. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; kịp thời phát hiện, khắc phục các thiếu sót trong triển khai thực hiện chính sách về công tác giảm nghèo.

8.Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, nhất là vai trò của người có uy tín ở khu vực miền núi trong công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững; giúp cho hộ nghèo nhận thức được trách nhiệm thoát nghèo là trách nhiệm chính của gia đình, Nhà nước và xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

 
Theo Công báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
Dừng hoạt động lưu trú tại Dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang từ ngày 30-6-2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về xúc tiến di dời công trình tại Dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang diễn ra ngày 24-6-2022.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh chuyển đổi số
Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thực hiện công tác chuyển đổi số trên một số lĩnh vực quản lý, đào tạo. Các cơ sở GDNN sẽ đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới nhằm xây dựng hệ thống, môi trường số, tạo tính đột phá về chất lượng đào tạo.
Đề xuất tài trợ chương trình phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa
Chiều 29-6, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Vingroup về đề xuất tài trợ chương trình phổ cập tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.
Kết quả Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa
Theo Báo cáo kết quả Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa, trọng tâm của công tác cải cách hành chính (CCHC) là tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); cải cách thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (gọi tắt là DVCTT); sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo số lượng người làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;...
Nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số
Nhằm gìn giữ và phát triển tiếng nói, chữ viết, văn hóa của các dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng tiếng Êđê và tiếng Raglai trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các điều kiện dạy học có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Êđê và tiếng Raglai cho học sinh theo Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch 4866/KH-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề ra các mục tiêu cụ thể sau:
Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-¬2025.
Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 5225/KH-UBND tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa
Ngày 14/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu đã ký ban hành Kế hoạch số 5385/KH-UBND phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1762/LĐTBXH-TE ngày 30-5-2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.
Khẩn trương hướng dẫn về giá để tính bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc giá để tính bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh