Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

21/06/2022 00:00        
Đọc tin

Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-­2025.

Ảnh minh họa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Ảnh minh họa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

 

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai công tác hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và DNNVV tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ đối với các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan định kỳ kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn các nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và DNNVV tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ đối với các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan định kỳ kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Sở Công Thương trong việc triển khai công tác hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác thanh toán kinh phí hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được giao cho Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, thực hiện.

Nhiệm vụ lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ giao cho Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh phí dự kiến hỗ trợ cho năm kế tiếp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 10 tháng 11 hằng năm. Trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ hằng năm trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Theo Công báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
Dừng hoạt động lưu trú tại Dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang từ ngày 30-6-2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về xúc tiến di dời công trình tại Dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang diễn ra ngày 24-6-2022.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh chuyển đổi số
Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thực hiện công tác chuyển đổi số trên một số lĩnh vực quản lý, đào tạo. Các cơ sở GDNN sẽ đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới nhằm xây dựng hệ thống, môi trường số, tạo tính đột phá về chất lượng đào tạo.
Kết quả Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa
Theo Báo cáo kết quả Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa, trọng tâm của công tác cải cách hành chính (CCHC) là tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); cải cách thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (gọi tắt là DVCTT); sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo số lượng người làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;...
Nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số
Nhằm gìn giữ và phát triển tiếng nói, chữ viết, văn hóa của các dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng tiếng Êđê và tiếng Raglai trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các điều kiện dạy học có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Êđê và tiếng Raglai cho học sinh theo Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch 4866/KH-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề ra các mục tiêu cụ thể sau:
Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 5225/KH-UBND tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa
Ngày 14/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu đã ký ban hành Kế hoạch số 5385/KH-UBND phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1762/LĐTBXH-TE ngày 30-5-2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.
Khẩn trương hướng dẫn về giá để tính bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc giá để tính bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Bãi bỏ Quyết định số 3203/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa
Ngày 06/6/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1639/QĐ-BCĐ bãi bỏ Quyết định số 3203/QĐ-BCĐ ngày 30/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Bộ tiêu chí Đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh