Thủ tục và trình tự khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa

29/04/2022 00:00        
Đọc tin

Ngày 24/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. Trong Quy chế quy định đầy đủ thủ tục và trình tự khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

1. Thủ tục đăng ký khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

- Cá nhân trong nước và người nước ngoài đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh (gọi tắt là độc giả) phải có một trong số các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu; trường hợp đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

- Độc giả đến khai thác tài liệu lưu trữ để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyên đề, làm luận văn, luận án tốt nghiệp phải kèm theo đề cương nghiên cứu.

2. Trình tự khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Phòng đọc

- Độc giả hoàn thành thủ tục, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu, điền các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu theo mẫu tại phụ lục I, Phiếu yêu cầu đọc tài liệu theo mẫu tại phụ lục II nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (các phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định).

- Viên chức đăng ký vào Sổ đăng ký độc giả theo mẫu tại phụ lục III và Sổ đăng ký phiếu yêu cầu đọc tài liệu theo mẫu tại phụ lục IV, trình Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền hoặc xác nhận và trình hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả cho người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quy chế (các phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định).

- Sau khi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được duyệt, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu theo mẫu tại phụ lục V (phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định).

- Trường hợp không có tài liệu cần khai thác theo yêu cầu, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thông báo cho người khai thác biết kết quả theo quy định về giải quyết thủ tục hành chính.

3. Trình tự cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ trực tuyến

-  Độc giả truy cập vào trang thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa theo địa chỉ “https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn” hoặc trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ “https://snv.khanhhoa.gov.vn” chọn biểu tượng nộp hồ sơ trực tuyến và điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu theo mẫu tại phụ lục I, Phiếu yêu cầu sao tài liệu theo mẫu tại Phụ lục số VI và Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo mẫu tại Phụ lục số VII gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định).

- Hồ sơ, tài liệu sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiến hành sao, chứng thực tài liệu và đăng ký vào Sổ đăng ký Phiếu yêu cầu sao tài liệu theo mẫu tại Phụ lục số VIII và Sổ đăng ký Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo mẫu tại Phụ lục số IX (phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định).

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho độc giả.

4. Phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

-  Độc giả đóng các loại phí theo quy định của Bộ Tài chính gồm: Làm Thẻ đọc, nghiên cứu tài liệu tại Trung tâm, cấp bản sao, chứng thực tài liệu. Riêng phí cấp bản sao, chứng thực tài liệu thanh toán trực tiếp hoặc trực tuyến theo hướng dẫn trên Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh.

-  Không thực hiện thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đối với các trường hợp sau:

+  Các cá nhân, gia đình, dòng họ sử dụng tài liệu lưu trữ do chính mình đã tặng, cho, ký gửi vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

+ Thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con đẻ, con nuôi) liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng; người thờ cúng liệt sỹ (không phải thân nhân liệt sỹ) sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc giải quyết chế độ chính sách của chính mình;

+ Người hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động hoặc người bị mắc bệnh nghề nghiệp hàng tháng sử dụng tài liệu lưu trữ cho việc giải quyết chế độ chính sách của chính mình theo quy định của Nhà nước.

- Đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, áp dụng mức thu bằng 50% phí sử dụng tài liệu theo quy định.

- Các đối tượng miễn giảm khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định 777/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2022./.

 
Theo Công báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
Triển khai tốt các chương trình phục hồi kinh tế và kiểm soát tốt dịch Covid-19
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4-2022, diễn ra chiều 6-5. Tham dự cuộc họp còn có các ông: Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành đề án “Giải quyết lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” với nhiều giải pháp được triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực tế.
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh
Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được triển khai nghiêm túc, khách quan, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh; tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện những công việc trọng tâm.
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số thủ tục hành chính.
Ngày 21/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.
Phương thức khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 24/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. Quy chế hướng dẫn độc giả phương thức khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay giai đoạn 2022-2025.
Ngày 05/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-2025.
Sửa đổi một số nội dung tại quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 06/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của Điều 7 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể sửa đổi điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 12 Điều 7.
Tập trung hỗ trợ Doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023: Tiếp tục thi tuyển ở hầu hết các trường
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có hướng dẫn gửi các phòng GD-ĐT, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.
Phối hợp thi công hạ tầng ngầm trên vỉa hè đường Trần Phú
UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi các sở, ngành và các đơn vị liên quan về việc phối hợp triển khai thi công hạ tầng ngầm trên vỉa hè phía Đông đường Trần Phú (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Biệt Thự).

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh