Mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay giai đoạn 2022-2025.

28/04/2022 00:00        
Đọc tin

Ngày 05/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-2025.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Dự án vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đã được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo ngành, lĩnh vực thì không được hưởng chính sách cấp bù lãi suất theo Quyết định này.

Nguyên tắc thực hiện cấp bù lãi suất

Mức vốn vay được cấp bù lãi suất là số tiền chủ đầu tư thực vay theo quy định của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

Các khoản vay được cấp bù lãi suất là các khoản vay trả nợ trong hạn; không cấp bù lãi suất đối với các khoản vay quá hạn, các khoản vay điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ theo từng kỳ hạn, gia hạn nợ so với Hợp đồng tín dụng ký kết lần đầu,

Thời gian, nguồn vốn thực hiện cấp bù lãi suất

Thời gian: Theo thời gian cho vay của hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu tư và Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn đầu tư công hàng năm để cấp bù lãi suất theo quy định.

Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu tư và Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đã ký kết theo các văn bản sau đây, thì được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời hạn hợp đồng. Cụ thể:

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 -2015 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

Nghị quyết số17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh muc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022./.

Theo Công báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
Triển khai tốt các chương trình phục hồi kinh tế và kiểm soát tốt dịch Covid-19
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4-2022, diễn ra chiều 6-5. Tham dự cuộc họp còn có các ông: Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành đề án “Giải quyết lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” với nhiều giải pháp được triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực tế.
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số thủ tục hành chính.
Ngày 21/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.
Phương thức khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 24/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. Quy chế hướng dẫn độc giả phương thức khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Thủ tục và trình tự khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 24/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. Trong Quy chế quy định đầy đủ thủ tục và trình tự khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Sửa đổi một số nội dung tại quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 06/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của Điều 7 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể sửa đổi điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 12 Điều 7.
Tập trung hỗ trợ Doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023: Tiếp tục thi tuyển ở hầu hết các trường
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có hướng dẫn gửi các phòng GD-ĐT, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.
Phối hợp thi công hạ tầng ngầm trên vỉa hè đường Trần Phú
UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi các sở, ngành và các đơn vị liên quan về việc phối hợp triển khai thi công hạ tầng ngầm trên vỉa hè phía Đông đường Trần Phú (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Biệt Thự).
Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh, khai thác cát xây dựng
Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các cơ sở kinh doanh, khai thác cát xây dựng trên địa bàn tỉnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh