Số công báo: 19 Ngày xuất bản: 19-01-2023
Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 Quyết định số 3518/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3518/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22-12-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Ngày hiệu lực 22-12-2022
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 19
Ngày xuất bản 19-01-2023
Số, ký hiệu: 127/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 02/12/2022
Trích yếu: Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
3518_qd_ubnd.pdf:
3518_qd_ubnds.doc:
3518_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh