Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3569/QĐ-UBND 26/12/2022 UBND Tỉnh Về việc tiếp nhận và sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang vào Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa
3544/QĐ-UBND 23/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3541/QĐ-UBND 23/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3540/QĐ-UBND 23/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3527/QĐ-UBND 22/12/2022 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng
3518/QĐ-UBND 22/12/2022 UBND Tỉnh Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
26/2022/QĐ-UBND 19/12/2022 UBND Tỉnh Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh