Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
83/QĐ-UBND 10-01-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
48/QĐ-UBND 09-01-2023 Về việc hợp nhất Trường Bổ túc Trung học Nha Trang 2, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nha Trang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
02/NQ-HĐND 06-01-2023 Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
02/2023/QĐ-UBND 06-01-2023 Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
01/NQ-HĐND 06-01-2023 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
82/KH-UBND 05-01-2023 Về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 Tải về
17/QĐ-UBND 05-01-2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện Tải về
16/QĐ-UBND 05-01-2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
13/QĐ-UBND 05-01-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Tải về
01/2023/QĐ-UBND 05-01-2023 Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
Chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD phi ngân hàng
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.
Định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 7/2/2023 về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống.
Luật hoá quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất luật hoá một số quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển.
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
08/02/2023 00:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết về mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật.
Tổ chức chia Cụm, Khối Thi đua và hoạt động bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Ngày 17 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 145/QĐ-UBND quy định tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2023 Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật. Theo đó Quyết định ban hành hai khung giá rừng. Phụ lục 1 là khung giá rừng đối với rừng tự nhiên. Phụ lục 2 là khung giá rừng đối với rừng trồng.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.