Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
145/QĐ-UBND 17-01-2023 Ban hành Quy định tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
139/QĐ-UBND 16-01-2023 Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 Tải về
138/QĐ-UBND 16-01-2023 Phê duyệt kết quả chấm điểm đạt 05 sao đối với sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 Tải về
128/QĐ-UBND 16-01-2023 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2022 Tải về
99/QĐ-UBND 12-01-2023 Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 Tải về
96/QĐ-UBND 12-01-2023 Về việc thu hồi một phần diện tích đất Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh tại Tỉnh lộ 9, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh do tự nguyện trả lại đất Tải về
95/QĐ-UBND 12-01-2023 Về thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 Tải về
21/TB-UBND 12-01-2023 Về kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 12 năm 2022 Tải về
110/QĐ-UBND 12-01-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong/Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã Tải về
108/QĐ-UBND 12-01-2023 Phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2022 Tải về
Chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD phi ngân hàng
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.
Định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 7/2/2023 về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống.
Luật hoá quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất luật hoá một số quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển.
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
08/02/2023 00:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết về mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật.
Tổ chức chia Cụm, Khối Thi đua và hoạt động bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Ngày 17 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 145/QĐ-UBND quy định tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2023 Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật. Theo đó Quyết định ban hành hai khung giá rừng. Phụ lục 1 là khung giá rừng đối với rừng tự nhiên. Phụ lục 2 là khung giá rừng đối với rừng trồng.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.