Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
247/QĐ-UBND 03-02-2023 Phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa Tải về
243/QĐ-UBND 02-02-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Tải về
238/QĐ-UBND 02-02-2023 Về việc cho phép Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV gia hạn sử dụng đất để làm kho thuốc lá của Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại số 02 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang Tải về
237/QĐ-UBND 01-02-2023 Về việc điều chỉnh Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hương Thọ chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ninh Đông và phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa để thực hiện Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Ninh Hòa Tải về
236/QĐ-UBND 01-02-2023 Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV TMDV Toàn Thắng sử dụng tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa Tải về
235/QĐ-UBND 01-02-2023 Về việc cho phép Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa gia hạn sử dụng đất để làm muối tại Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa Tải về
03/CT-UBND 01-02-2023 Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Tải về
740/KH-UBND 31-01-2023 Về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 Tải về
226/QĐ-UBND 30-01-2023 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
203/QĐ-UBND 19-01-2023 Về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hương Thọ thuê đất tại xã Ninh Đông và phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa để thực hiện Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Ninh Hòa (một phần) Tải về
Chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD phi ngân hàng
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.
Định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 7/2/2023 về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống.
Luật hoá quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển
08/02/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất luật hoá một số quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển.
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
08/02/2023 00:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết về mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật.
Tổ chức chia Cụm, Khối Thi đua và hoạt động bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Ngày 17 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 145/QĐ-UBND quy định tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/02/2023 00:00
Kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2023 Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật. Theo đó Quyết định ban hành hai khung giá rừng. Phụ lục 1 là khung giá rừng đối với rừng tự nhiên. Phụ lục 2 là khung giá rừng đối với rừng trồng.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.