Ngày xuất bản: 20-03-2023

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
27-02-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý 3
27-02-2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 8
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-02-2023 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 13
01-03-2023 Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2022 18
02-03-2023 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thành lập lực lượng Kiểm ngư tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức Chi cục Thủy sản 28
02-03-2023 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc kiện toàn, điều chỉnh “Tổ giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1” 36
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
644/QĐ-UBND 21-03-2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã Tải về
635/QĐ-UBND 20-03-2023 Về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
634/QĐ-UBND 20-03-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tải về
630/QĐ-UBND 20-03-2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa Tải về
627/QĐ-UBND 20-03-2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền phê duyệt Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Tải về
626/QĐ-UBND 20-03-2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa Tải về
611/QĐ-UBND 17-03-2023 Phê duyệt Dự án đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 Tải về
609/QĐ-BCĐ 17-03-2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022-2027 Tải về
601/QĐ-UBND 17-03-2023 Ban hành Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2023 Tải về
596/QĐ-UBND 16-03-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển KTXH
24/03/2023 00:00
(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Kiện toàn Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư
24/03/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 290/QĐ-TTg ngày 23/3/2023 kiện toàn thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.
Lập Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14
23/03/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 22/3/2023 thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 (Hội đồng).
Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam
23/03/2023 00:00
(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 21/3/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.
Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2023
24/03/2023 00:00
Ngày 17 tháng 3 năm 2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 601/QĐ-UBND về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022 - 2027
24/03/2023 00:00
Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 609/QĐ-BCĐ, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022 - 2027.
Rà soát, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các địa điểm đã được quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
20/03/2023 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá
20/03/2023 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy đinh, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.