Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 932
Lượt truy cập: 19187000

Số  Năm  Ngày xuất bản: 24/08/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
18-7-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 4
18-7-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 15
18-7-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 21
18-7-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 24
18-7-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa. 31
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
20-7-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 34
01-8-2018 Công văn số 7772/UBND-TH về việc đính chính Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018. 48
20-7-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 49
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
20-7-2018 Quyết định số 2084/QĐ-UBND ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Khánh Hòa. 62
25-7-2018 Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 64
27-7-2018 Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục hành chính “Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội”. 84
02-8-2018 Quyết định số 2178/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay thuê bao đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. 86
03-8-2018 Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Nha Trang vào Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang. 97
03-8-2018 Quyết định số 2196/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Cam Ranh vào Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh. 103
03-8-2018 Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 109
03-8-2018 Quyết định số 2198/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Khánh Vĩnh vào Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh. 115
03-8-2018 Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Khánh Sơn vào Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn. 121
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2792/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2791/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2790/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hoà trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2789/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Khánh Hoà trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2788/QĐ-UBND 20/09/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp cấp huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2771/QĐ-UBND 18/09/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hoà
2745/QĐ-UBND 17/09/2018 UBND Tỉnh
Cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh Bắc Vân Phong - Vạn Ninh
2744/QĐ-UBND 17/09/2018 UBND Tỉnh
Cho Chùa Linh Quang chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng diện tích đất cơ sở tôn giáo tại thôn Đại Điền Trung 3, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh
2743/QĐ-UBND 17/09/2018 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH SX-TM-DV Sơn Phát được chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án Xưởng sản xuất và chế biến muối Sơn Phát

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
20/09/2018

day nghe.jpgTại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng thay vì 1 triệu đồng/người/tháng như hiện nay.

20/09/2018

Tin 03 2 2017_ĐP.jpg

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Nội tiết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm KSBT) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.