Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1901
Lượt truy cập: 24414818

Số  Năm  Ngày xuất bản: 30/06/2020

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
05-6-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
27-5-2020 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 12
27-5-2020 Quyết định số 1223/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất quốc phòng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội sử dụng và giao đất, cho thuê đất để Công ty thực hiện dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang. 16
27-5-2020 Quyết định số 1228/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 20
01-6-2020 Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Cam Lâm để xây dựng Trường Mầm non Sen Hồng tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. 28
03-6-2020 Kế hoạch số 5363/KH-UBND về hoạt động Chương trình truyền thông dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030. 31
04-6-2020 Quyết định số 1278/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 49
05-6-2020 Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 56
08-6-2020 Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 58
08-6-2020 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 60
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1603/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty TNHH Thương mại Việt Hải thuê sử dụng và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa để quản lý
1599/QĐ-UBND 02/07/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh số hiệu Mảnh trích đo địa chính tại Điều 1, Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa
1596/QĐ-UBND 02/07/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang chuyển mục đích sử dụng đất (phần còn lại của Giai đoạn 2) để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
1570/QĐ-UBND 30/06/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1569/QĐ-UBND 30/06/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1522/QĐ-UBND 25/06/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
1521/QĐ-UBND 25/06/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1520/QĐ-UBND 25/06/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1519/QĐ-UBND 25/06/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
03/07/2020

Tin TW 07-7.PNGTừ ngày 1/7/2020, 12 Luật sẽ có hiệu lực như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Thư viện;...

24/06/2020

Tin TW 25-02-2020.jpgNgày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành đối với công chức cấp xã và nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.