Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2983
Lượt truy cập: 14805504

Số  Năm  Ngày xuất bản: 23/12/2016

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-12-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
16-12-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với đá phôi vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 10
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-11-2016 Quyết định số 3637/QĐ-UBND ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 12
28-11-2016 Quyết định số 3646/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 21
01-12-2016 Quyết định số 3695/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 36
08-12-2016 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 41
09-12-2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 64
09-12-2016 Quyết định số 3826/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông thuộc thị xã Ninh Hòa. 68
12-12-2016 Kế hoạch số 10016/KH-UBND công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của tỉnh Khánh Hòa. 71
MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2016
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 78
23-12-2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 83
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH 108
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 109
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA 110
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN 111
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH 112
23-12-2016 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA 113
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
259/QĐ-UBND 23/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
258/QĐ-UBND 23/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc sáp nhập tổ dân phố thuộc phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang.
257/QĐ-UBND 23/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giải thể tổ dân phố thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
254/QĐ-UBND 20/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016.
238/QĐ-UBND 20/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
03/CT-UBND 20/01/2017 UBND Tỉnh
Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
603/KH-UBND 19/01/2017 UBND Tỉnh
Kế hoạch phòng bệnh truyền nhiễm và chống dịch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
221/QĐ-UBND 19/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh nội dung tại điểm c Khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại Trường Sơn thuê đất tại thôn Suối Lau, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm để sử dụng vào mục đích Khu kinh tế vườn rừng.
217/QĐ-UBND 19/01/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang chuyển hình thức thuê đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
24/01/2017

YT tu xa.jpgBộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện y tế từ xa.

Theo dự thảo, các cơ sở y tế thực hiện y tế từ xa phải đáp ứng các điều kiện sau: Đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ngoại trừ loại hình tư vấn khám bệnh, chữa bệnh thông qua điện thoại, internet, tư vấn phòng bệnh và y tế công cộng. Có hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hạ tầng truyền dẫn và an toàn bảo mật thông tin theo quy định hiện hành trừ trường hợp tư vấn về phòng bệnh và y tế công cộng.

24/01/2017

Tin ngay 28 03 2016_DP.jpg

Ngày 10/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định phạm vi trách nhiệm, công tác phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban Quản lý) với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong (KKT Vân Phong) và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (các KCN) nhằm thực hiện quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.