Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2612
Lượt truy cập: 15408261

Số  Năm  Ngày xuất bản: 05/04/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
09-3-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
23-2-2017 Quyết định số 488/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 6
27-2-2017 Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc Quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và mức đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020. 18
28-2-2017 Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 76
01-3-2017 Quyết định số 555/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 77
07-3-2017 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 3 năm 2016. 97
10-3-2017 Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 110
10-3-2017 Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 113
BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỈNH KHÁNH HÒA
10-3-2017 Quyết định số 650/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa. 115
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
08/CT-UBND 24/04/2017 UBND Tỉnh
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1135/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa
1132/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
1117/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định chi tiết Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1108/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2017
07/2017/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1118/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh
Điều chỉnh Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về phân luồng giao thông tạm thời chống ùn tắc giao thông cục bộ tại một số tuyến đường và khu vực trên địa bàn thành phố Nha Trang
1116/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam được gia hạn sử dụng đất tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa để sử dụng vào mục đích làm cầu tàu nội bộ thuộc dự án sản xuất, ương nuôi con giống, nuôi trồng và thu mua cá tại Vịnh Vân Phong
1115/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thuận Đức quản lý và cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh thuê đất tại thôn Suối Hàng, xã Vạn Khánh huyện Vạn Ninh để làm cửa hàng xăng dầu

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
27/04/2017

CCVC.jpgTheo Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

24/04/2017

TT 08 luu tru.jpgLuật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04/6/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả Luật tiếp cận thông tin và thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; ngày 18/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: