Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2119
Lượt truy cập: 20714222

Số  Năm  Ngày xuất bản: 08/04/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-2-2019 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa. 3
28-2-2019 Quyết định số 585/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa. 10
08-3-2019 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài công nhận các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. 68
13-3-2019 Quyết định số 710/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 70
13-3-2019 Quyết định số 712/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa, Diên Xuân - Diên Lâm (huyện Diên Khánh) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác. 91
18-3-2019 Quyết định số 765/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 95
18-3-2019 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 107
18-3-2019 Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2016 đã hết hiệu lực toàn bộ. 110
25-3-2019 Quyết định số 818/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 112
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1110/QĐ-CTUBND 19/04/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019
1089/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1088/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1087/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
1086/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
1085/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy trình phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa
07/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa
1070/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
22/04/2019

Tin TW 22-4-2019.jpgThủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

17/04/2019

Tin ĐP 17-04-2019.jpgNgày 10/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh và mở rộng ra thị trường xuất khẩu.