Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2752
Lượt truy cập: 19994092

Số  Năm  Ngày xuất bản: 24/12/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
17-12-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. 3
17-12-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 16
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-12-2018 Quyết định số 3842/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 22
12-12-2018 Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 42
13-12-2018 Quyết định số 3856/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 43
13-12-2018 Quyết định số 3863/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở sáp nhập các phòng chuyên môn. 58
13-12-2018 Quyết định số 3864/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thí điểm mô hình đưa lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020. 60
13-12-2018 Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021. 74
13-12-2018 Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021. 75
17-12-2018 Quyết định số 3921/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 76

MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2018
17-12-2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 85
17-12-2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 88
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
147/QĐ-UBND 14/01/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
98/QĐ-UBND 10/01/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Sở Nội vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
94/QĐ-UBND 10/01/2019 UBND Tỉnh
Điều chỉnh Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc giao đất và cho thuê đất bổ sung (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm thực hiện dự án Mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành
93/QĐ-UBND 10/01/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam quản lý tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
83/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
82/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
81/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu năm 2018
43/QĐ-UBND 05/01/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
42/QĐ-UBND 05/01/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
14/01/2019

Tin ĐP 14-01-2019.jpgNhằm triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong dịp chào đón năm mới; ngày 03/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-CTUBND tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.