Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3831
Lượt truy cập: 20500925

Số  Năm  Ngày xuất bản: 18/03/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-2-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-2-2019 Quyết định số 427/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thị xã Ninh Hòa vào danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 21/12/2018. 73
15-2-2019 Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Cam Lâm trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Cam Lâm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Cam Lâm. 78
15-2-2019 Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Vạn Ninh. 82
15-2-2019 Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Diên Khánh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Diên Khánh. 86
15-2-2019 Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Ninh Hòa và Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ninh Hòa thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa. 90
15-2-2019 Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Diên Khánh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Diên Khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh. 96
15-2-2019 Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Khánh Vĩnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Khánh Vĩnh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Khánh Vĩnh. 102
26-2-2019 Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Cam Ranh và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cam Ranh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Cam Ranh. 108
26-2-2019 Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cam Lâm và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cam Lâm thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cam Lâm. 114
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
788/QĐ-UBND 19/03/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Vĩnh Trung quản lý để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang
774/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2016 đã hết hiệu lực toàn bộ
773/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND Tỉnh
Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
765/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
748/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh
Thành lập Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ I để phòng, chống dịch bệnh động vật
728/QĐ-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt và công bố Báo cáo Chỉ số hài lòng các sở, cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2108
712/QĐ-UBND 13/03/2019 UBND Tỉnh
Giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước-Diên Lạc-Diên Thọ, Diên Sơn-Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc-Diên Bình-Diên Hòa, Diên Xuân-Diên Lâm (huyện Diên Khánh) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác
710/QĐ-UBND 13/03/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
723/QĐ-UBND 13/03/2019 UBND Tỉnh
Công nhận huyện Khánh Vĩnh đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2018

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
25/03/2019

Tin TW 25-3-2019.jpgBộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó đề xuất về điều kiện liên kết các trường đại học thành đại học.

11/03/2019

Tin ĐP 11-03-2019.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này quy định cụ thể về nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Nguyên tắc chung; Tổ chức, nhiệm vụ của Cụm, Khối thi đua; Nội dung và tiêu chí thi đua; Nguyên tắc và phương pháp chấm điểm; Tổ chức thực hiện.