Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 775
Lượt truy cập: 21126333

Số  Năm  Ngày xuất bản: 24/05/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
17-4-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa. 3
17-4-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. 5
09-5-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 7
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
16-4-2019 Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 21
17-4-2019 Quyết định số 1085/QĐ-UBND ban hành Quy trình phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 41
17-4-2019 Quyết định số 1088/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 77
17-4-2019 Quyết định số 1089/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 84
03-5-2019 Quyết định số 1267/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 92
06-5-2019 Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc sáp nhập và đổi tên phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 99
13-5-2019 Quyết định số 1376/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 102
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1809/QĐ-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
1808/QĐ-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về "nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế"
1796/QĐ-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1763/QĐ-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh và một số vùng của huyện Cam Lâm do Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Khánh Hòa sản xuất, cung ứng
1754/QĐ-UBND 06/06/2019 UBND Tỉnh
Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 4 - năm 2019
1740/QĐ-UBND 05/06/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1732/QĐ-UBND 05/06/2019 UBND Tỉnh
Bổ sung, thay thế và xác định lại thành viên Tổ Công tác liên ngành thu nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế
1745/QĐ-UBND 05/06/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2021
1742/QĐ-UBND 05/06/2019 UBND Tỉnh
Cho Công ty Cổ phần Vinpearl thuê đất bổ sung (tách từ dự án Vinpearl Luxury Nha Trang) để thực hiện Dự án Vinpearl Golfland Resort & Villas

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
07/06/2019

Tin ĐP 06-06-2019.jpgNgày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.