Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3585
Lượt truy cập: 19755891

Số  Năm  Ngày xuất bản: 23/11/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
02-11-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
24-10-2018 Quyết định số 3215/QĐ-UBND ban hành danh mục nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 31
26-10-2018 Quyết định số 3249/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động thể thao giải trí biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 35
26-10-2018 Quyết định số 3253/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020. 47
02-11-2018 Quyết định số 3311/QĐ-UBND về việc tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn. 100
06-11-2018 Quyết định số 3343/QĐ-UBND về việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 104
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3807/QĐ-UBND 11/12/2018 UBND Tỉnh
Thu hồi đất cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò thuê tại xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Sông Chò 2 (hạng mục bãi thải, bãi vật liệu, mỏ đá, kho chứa thuốc nổ)
36/2018/QĐ-UBND 10/12/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
35/2018/QĐ-UBND 07/12/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và các cổng thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hoà
3781/QĐ-UBND 07/12/2018 UBND Tỉnh
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
3779/QĐ-UBND 07/12/2018 UBND Tỉnh
Kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà
3760/QĐ-UBND 06/12/2018 UBND Tỉnh
Về giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích mô trường được đặt hàng, giao kế hoạch, sử dụng ngân sách nhà nước do Trung tâm Quan Trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp dịch vụ
3740/QĐ-UBND 04/12/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3741/QĐ-UBND 04/12/2018 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty Cổ phần May Khánh Hoà sử dụng và cho Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thuỷ sản Khánh Hoà thuê đất tại Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh
3727/QĐ-UBND 04/12/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
13/12/2018

Tin TW 13-12-2018.jpgBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh) đã được ban hành năm 1994 đến nay đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần (các năm 1994, 2005, 2007, 2012) nhằm phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Pháp lệnh năm 2012 đã cơ bản hoàn thiện và mở rộng điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận đối tượng cũng như các chế độ, chính sách ưu đãi. Pháp lệnh đã tạo hành lang pháp lý trong việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng.

12/12/2018

Tin ĐP 12-12-2018.jpgNgày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và các cổng thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hòa.