Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1910
Lượt truy cập: 19586240

Số  Năm  Ngày xuất bản: 08/11/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-10-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-10-2018 Quyết định số 3061/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 15
16-10-2018 Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 22
16-10-2018 Quyết định số 3082/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 50
19-10-2018 Quyết định số 3151/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng, người có trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 70
22-10-2018 Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc sáp nhập các phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 92
25-10-2018 Quyết định số 3235/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Xây dựng chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 95
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3532/QĐ-UBND 16/11/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế hoạt động vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân
3511/QĐ-UBND 15/11/2018 UBND Tỉnh
Điều chỉnh bổ sung Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
3488/QĐ-UBND 13/11/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Unesco tỉnh Khánh Hòa
3480/QĐ-UBND 13/11/2018 UBND Tỉnh
Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
3472/QĐ-UBND 13/11/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
3449/QĐ-UBND 12/11/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3448/QĐ-UBND 09/11/2018 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty TNHH khai thác đá Hòn Thị thuê sử dụng và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hoà để quản lý
3442/QĐ-UBND 09/11/2018 UBND Tỉnh
Thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 tại xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang và giao cho UBND thành phố Nha Trang quản lý theo quy định
3410/QĐ-UBND 08/11/2018 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Cổ phần Sealife được gia hạn sử dụng đất, đất có mặt nước ven biển tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm để sử dụng vào mục đích tổ chức trò chơi thể thao trên biển

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
12/11/2018

Tin ĐP 12-11-18.jpgTheo Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn được tổ chức lại thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn (BQL DVCI).