Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1816
Lượt truy cập: 16688974

Số  Năm  Ngày xuất bản: 10/08/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
07-7-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
07-7-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND về việc quy định trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa. 7
07-7-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 9
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
11-7-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 11
12-7-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 15
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
06-7-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 21
06-7-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 31
06-7-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 36
06-7-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017. 40
07-7-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 58
07-7-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 59
07-7-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh”. 60
07-7-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 68
07-7-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI. 71
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-6-2017 Quyết định số 1848/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Khánh Hòa. 75
29-6-2017 Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 95
18-7-2017 Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 114
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3080/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Điều chỉnh Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch Hòn Một
3069/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Cam Ranh
3068/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Nha Trang
3067/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Ninh Hòa
3066/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Khánh Sơn
3065/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vạn Ninh
3064/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cam Lâm
3063/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Diên Khánh
3062/QĐ-UBND 16/10/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Khánh Vĩnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
12/10/2017

index.jpgChính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

Theo quy định, Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa là những Đồn biên phòng có một trong các tiêu chí sau:

1- Đóng quân và quản lý các xã miền núi, xã đảo, vùng biển có địa hình tự nhiên phức tạp, hiểm trở, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, xa trung tâm hành chính cấp huyện.

12/10/2017

11 5 2017_2.pngNgày 02/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND quy định về việc cho thuê vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, vị trí cho thuê là các vị trí đất công cộng gồm: đất giao thông, đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng và đất công trình công cộng khác theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 21/10/2015.