Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 828
Lượt truy cập: 15997055

Số  Năm  Ngày xuất bản: 13/07/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-6-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
04-5-2017 Quyết định số 1228/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 14
29-6-2017 Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 30
01-6-2017 Quyết định số 1556/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Khánh Hòa. 32
23-6-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 42
27-6-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 46
28-6-2017 Quyết định số 1833/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa. 51
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2075/QĐ-UBND 18/07/2017 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
2069/QĐ-UBND 18/07/2017 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh thời hạn giao đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2067/QĐ-UBND 18/07/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong thuê đất bổ sung để thực hiện dự án Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong
2066/QĐ-UBND 18/07/2017 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 1605/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp thức giao đất cho Viện Hải dương học để xây dựng trụ sở làm việc và nghiên cứu khoa học
2062/QĐ-UBND 18/07/2017 UBND Tỉnh
Ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
2058/QĐ-UBND 18/07/2017 UBND Tỉnh
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa
2053/QĐ-UBND 17/07/2017 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho thuê đất để Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Khu đô thị Phúc Khánh 2 (đợt 1)
2051/QĐ-UBND 17/07/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong thuê đất bổ sung (đợt 5) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Thủy
2045/QĐ-UBND 17/07/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
24/07/2017

thue.jpgBộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Bộ Tài chính cho biết, về quy định sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định chi tiết một số trường hợp không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được áp dụng thuế GTGT 0% khi xuất khẩu tại dự thảo Nghị định như sau: “ Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

24/07/2017

Tin ngay 22 03 2016.jpgUBND tỉnh vừa ban hành kèm theo Quyết định số 2062/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Kế hoạch này nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của thiên tai đến an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng chống tai trên địa bàn tỉnh theo quy định của luật Phòng chống thiên tai.