Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 335
Lượt truy cập: 21656499

Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2726/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
2723/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
2707/QĐ-UBND 20/08/2019 UBND Tỉnh
Giao đất bổ sung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng để thực hiện dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang
16/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2689/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
2688/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2684/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm
2682/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa
2681/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
23/08/2019

Tin TW 23-08-2019.jpgBộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Thông tư này áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

13/08/2019

Tin ĐP 13-08-2019.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2548/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định này, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo được sắp xếp như sau:

1- Sáp nhập Phòng Giáo dục Mầm non và Phòng Giáo dục Tiểu học thành Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học.

2- Đổi tên Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin thành Phòng Quản lý chất lượng.