Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2656
Lượt truy cập: 16494993

Số  Năm  Ngày xuất bản: 10/08/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
07-7-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
07-7-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND về việc quy định trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa. 7
07-7-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 9
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
11-7-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 11
12-7-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 15
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
06-7-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 21
06-7-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 31
06-7-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 36
06-7-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017. 40
07-7-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 58
07-7-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 59
07-7-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh”. 60
07-7-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 68
07-7-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI. 71
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-6-2017 Quyết định số 1848/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Khánh Hòa. 75
29-6-2017 Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 95
18-7-2017 Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 114
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
14/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 UBND Tỉnh
Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2739/QĐ-UBND 14/09/2017 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh diện tích tại Quyết định số 1697 ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Du lịch Xanh Nha Trang thuê đất, thuê rừng tại tiểu khu 298, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm để thực hiện dự án trồng rừng và kinh doanh du lịch dưới tán cây rừng
2721/QĐ-UBND 13/09/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
2719/QĐ-UBND 13/09/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2712/QĐ-UBND 13/09/2017 UBND Tỉnh
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2711/QĐ-UBND 13/09/2017 UBND Tỉnh
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
2708/QĐ-UBND 13/09/2017 UBND Tỉnh
Về việc bổ sung danh mục ngành nghề thu hút và ngành nghề hỗ trợ đào tạo sau đại học tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
2698/QĐ-UBND 13/09/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty TNHH Khánh Phương thuê đất tại thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang để thực hiện dự án Trồng rừng và du lịch sinh thái Yến Nha Trang
2680/QĐ-UBND 11/09/2017 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hoà thuê sử dụng và giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để Công ty TNHH Invest Park Nha Trang thực hiện dự án Công viên Phù Đổng

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
19/09/2017

TT 72 2015_BTC.jpgĐây là nội dung vừa được bổ sung tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Theo Nghị định 106/2017/NĐ-CP thì kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định.

18/09/2017

Le hoi.jpgNgày 13/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện Đề án Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.