Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 810
Lượt truy cập: 22541631

Số  Năm  Ngày xuất bản: 12/11/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HỎA
07-10-2019 Quyết định số 3089/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020. 3
14-10-2019 Quyết định số 3173/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 10
14-10-2019 Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Quốc Hân để thực hiện Dự án Khu nhà ở Phước Đồng tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. 14
17-10-2019 Quyết định số 3202/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh. 19
17-10-2019 Quyết định số 3203/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh. 21
23-10-2019 Quyết định số 3240/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 23
24-10-2019 Quyết định số 3245/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679, số vào sổ cấp GCN: CT-02649 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21 tháng 10 năm 2013 cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang. 37
24-10-2019 Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang thuê đất tại các huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh để thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia. 39
25-10-2019 Quyết định số 3257/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 43
25-10-2019 Quyết định số 3258/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 75
29-10-2019 Quyết định số 3311/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 01 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. 95
29-10-2019 Quyết định số 3312/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm, tại số 1704 đường Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. 98
30-10-2019 Quyết định số 3321/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. 101
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3657/QĐ-UBND 03/12/2019 UBND Tỉnh
Giao đất cho Chi hội Tin lành Suối Cát để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
3650/QĐ-UBND 03/12/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
3646/QĐ-UBND 02/12/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
11754/UBND-KT 26/11/2019 UBND Tỉnh
Thực hiện Thông tư của Bộ Công thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
11748/UBND-KT 26/11/2019 UBND Tỉnh
Thực hiện Thông tư của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2018/TT-BCT về kinh doanh thuốc lá
3601/QĐ-UBND 26/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa
3598/QĐ-UBND 26/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
3597/QĐ-UBND 26/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3596/QĐ-UBND 26/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
05/12/2019

Tin TW 05-12-2019.jpgBộ Nội vụ vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cụ thể như sau:

18/11/2019

Tin ĐP 18-11-2019.jpgNgày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuc thẩm quyn quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Người được cấp hộ chiếu ngoại giao: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vợ hoặc chồng của những người thuộc diện quy định trên cùng đi theo hành trình công tác.