Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3781
Lượt truy cập: 24515925

Số  Năm  Ngày xuất bản: 10/07/2020

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
09-6-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành đối với công chức cấp xã và nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
15-6-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 10
17-6-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về việc quy định mức bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa. 45
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
08-6-2020 Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng AMI Khánh Hòa thuê đất để thực hiện hạng mục móng trụ đường dây 110KV thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm và xã Cam Thành Nam, phường Cam Nghĩa, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh. 47
02-7-2020 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số hiệu Mảnh trích đo địa chính tại Điều 1, Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 52
10-6-2020 Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt và các công ty con (do Tổng Công ty Khánh Việt sở hữu 100% vốn điều lệ) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 55
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1683/QĐ-UBND 10/07/2020 UBND Tỉnh
Giải thể Ban Điều hành Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
1682/QĐ-UBND 10/07/2020 UBND Tỉnh
Giải thể Ban Chỉ đạo áp dụng ISO 9000 tỉnh Khánh Hòa
6805/KH-UBND 09/07/2020 UBND Tỉnh
Thực hiện Dự án Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1659/QĐ-UBND 09/07/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1649/QĐ-UBND 08/07/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh
6714/KH-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
1629/QĐ-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
1628/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam thuê đất (phần diện tích còn lại thuộc Giai đoạn 1) để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại Đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1627/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất (một phần diện tích thuộc giai đoạn 2) để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại Đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
24/06/2020

Tin TW 25-02-2020.jpgNgày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành đối với công chức cấp xã và nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.