Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 586
Lượt truy cập: 25509803

Số  Năm  Ngày xuất bản: 11/09/2020

       MỤC LỤC
                        
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2853/QĐ-UBND 20/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
2852/QĐ-UBND 20/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2851/QĐ-UBND 20/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
2849/QĐ-UBND 20/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/CĐ-UBND 19/10/2020 UBND Tỉnh
Về việc tập trung ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2823/QĐ-UBND 19/10/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2824/QĐ-UBND 19/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2826/QĐ-UBND 19/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường
2825/QĐ-UBND 19/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
02/10/2020

Tin ĐP 02-10.jpgNgày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh.