Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 214
Lượt truy cập: 18900929

Số  Năm  Ngày xuất bản: 27/07/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
25-6-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 3
25-6-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. 12
02-7-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 20
02-7-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn. 27
02-7-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa. 29
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
22-6-2018 Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. 39
29-6-2018 Quyết định số 1872/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa. 72
02-7-2018 Quyết định số 1895/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa với các cơ quan, đơn vị liên quan. 82
02-7-2018 Quyết định số 1896/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa. 91
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2379/QĐ-UBND 20/08/2018 UBND Tỉnh
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
2374/QĐ-UBND 17/08/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông
2328/QĐ-UBND 15/08/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cam Ranh
2327/QĐ-UBND 15/08/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cam Lâm
2326/QĐ-UBND 15/08/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Sơn
2325/QĐ-UBND 15/08/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Diên Khánh
2324/QĐ-UBND 15/08/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh
2318/QĐ-UBND 15/08/2018 UBND Tỉnh
Cho Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tô Hạp được gia hạn sử dụng đất tại thôn Thuỷ Triều, xã Cam Hải Đông huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà
2304/QĐ-UBND 10/08/2018 UBND Tỉnh
Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc cho phép lập Quy hoạch vùng sản xuất giống, vùng nuôi trồng dược liệu tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
13/08/2018

giao_duc_huong_nghiep.jpgNgày 06/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.