Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 263
Lượt truy cập: 14963640

Số  Năm  Ngày xuất bản: 23/12/2016

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-12-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
16-12-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với đá phôi vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 10
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-11-2016 Quyết định số 3637/QĐ-UBND ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 12
28-11-2016 Quyết định số 3646/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 21
01-12-2016 Quyết định số 3695/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 36
08-12-2016 Quyết định số 3814/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 41
09-12-2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 64
09-12-2016 Quyết định số 3826/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước Ninh Xuân, hệ thống cấp nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng, hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông thuộc thị xã Ninh Hòa. 68
12-12-2016 Kế hoạch số 10016/KH-UBND công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của tỉnh Khánh Hòa. 71
MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2016
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 78
23-12-2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 83
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH 108
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 109
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA 110
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN 111
23-12-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH 112
23-12-2016 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA 113
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
428/QĐ-UBND 21/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 293551, số vào sổ cấp GCN: CT-01069 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp 12/12/2011 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
410/QĐ-UBND 17/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
401/QĐ-UBND 15/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành quy định về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.
398/QĐ-UBND 15/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Xăng dầu Ninh Thọ chuyển mục đích sử dụng đất tại thôn Bình Sơn, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa để thực hiện Dự án Cửa hàng Ninh Thọ.
377/QĐ-UBND 13/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật tư nông nghiệp K-HOMES để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Trung tâm Thương mại - Nhà ở Quang Minh.
373/QĐ-UBND 10/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá, cho vay vốn lưu động theo chính sách tín dụng của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.
371/QĐ-UBND 10/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép Tổng công ty Khánh Việt được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Văn phòng Công ty TNHH Thương mại Khatoco.
370/QĐ-UBND 10/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tô Hạp gia hạn thuê đất để sử dụng làm Nhà hàng phục vụ ăn uống và Du lịch sinh thái tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.
364/QĐ-UBND 09/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
21/02/2017

moi truong.jpgBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Thông tư này hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường (bao gồm các dự án, đề án, chương trình bảo vệ môi trường nếu có) do ngân sách nhà nước bảo đảm.

13/02/2017

CCVC.jpgĐề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 08/02/2017.

Mục tiêu của Đề án là hình thành một đầu mối thống nhất của tỉnh Khánh Hòa trên mạng Internet, cung cấp trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước các thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công một cách tập trung, chuyên nghiệp, có mục tiêu, có định hướng rõ ràng, cụ thể. Tiếp nhận, giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua một địa chỉ duy nhất; giảm mạnh thời gian đăng ký, giải quyết hồ sơ.