Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 5442
Lượt truy cập: 20250394

Số  Năm  Ngày xuất bản: 31/01/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
24-12-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
24-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 24
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-12-2018 Quyết định số 4109/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa. 45
28-12-2018 Quyết định số 4111/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh. 58
28-12-2018 Quyết định số 4112/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh. 72
28-12-2018 Quyết định số 4113/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn. 81
28-12-2018 Quyết định số 4114/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm. 91
28-12-2018 Quyết định số 4115/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cam Ranh. 105
04-1-2019 Quyết định số 28/QĐ-UBND ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. 115
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
05/2019/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
466/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho thuê đất bổ sung (đợt 3) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm thực hiện dự án Mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành
465/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Khánh Vĩnh và Đài truyền thanh - Truyền hình huyện Khánh Vĩnh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Khánh Vĩnh
464/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Diên Khánh và Đài truyền thanh - Truyền hình huyện Diên Khánh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh
463/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Ninh Hòa và Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ninh Hòa thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa
459/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Diên Khánh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Diên Khánh
457/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Cam Lâm trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Cam Lâm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Cam Lâm
451/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư VCN được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất ở để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê
431/QĐ-UBND 13/02/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
20/02/2019

Tin TW 20-02-2019.jpgBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

15/02/2019

Tin ĐP 14-02-2019.jpgNgày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung Quyết định này, phạm vi vùng phụ cận đối với từng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được quy định: