Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1067
Lượt truy cập: 17132103

Số  Năm  Ngày xuất bản: 13/12/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
27-11-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 3
27-11-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung tại Điểm a Khoản 4 Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 21
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
03-11-2017 Quyết định số 3324/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. 23
03-11-2017 Quyết định số 3325/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa. 41
07-11-2017 Quyết định số 3345/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”. 60
27-11-2017 Quyết định số 3574/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Khánh Sơn. 66
27-11-2017 Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa. 70
29-11-2017 Quyết định số 3617/QĐ-UBND về việc tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường đô thị huyện Diên Khánh thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Diên Khánh. 72
29-11-2017 Quyết định số 3621/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông. 76
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3809/QĐ-UBND 14/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Khánh Hòa và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lâm để quản lý
19/CT-UBND 13/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc tăng cường công tác xử lý sau thanh tra
3762/QĐ-UBND 12/12/2017 UBND Tỉnh
Phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế gắn với đẩy mạnh xã hội hóa giai đoạn 2018-2020
3764/QĐ-UBND 12/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi và giao để thực hiện Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang
3752/QĐ-UBND 12/12/2017 UBND Tỉnh
Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp với các cơ quan liên quan
3761/QĐ-UBND 12/12/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3763/QĐ-UBND 12/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất, cho thuê đất và mặt nước (bổ sung) cho Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang để thực hiện dự án Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
3733/QĐ-UBND 11/12/2017 UBND Tỉnh Về việc công nhận xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
3731/QĐ-UBND 11/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc công nhận xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
18/12/2017

tang luong.jpegTừ ngày 1/1/2018, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000 đến 3.980.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

18/12/2017

27 7.jpgNgày 29/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3621/QĐ-UBND về Quy chế giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

Theo đó, Quy chế này quy định cụ thể về trách nhiệm, trình tự các bước công việc, thời hạn xử lý, cơ chế phối hợp luân chuyển, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả.