Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 523
Lượt truy cập: 25745360

Số  Năm  Ngày xuất bản: 18/11/2020

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-9-2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện. 3
29-9-2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 6
29-9-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 8
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
14-9-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng. 11
15-9-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 16
24-9-2020 Công văn số 10070/UBND-TH về việc đính chính Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020. 62
24-9-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 63
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-9-2020 Quyết định số 2630/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 74
29-9-2020 Quyết định số 2633/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 80
05-10-2020 Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc cho phép DNTN Xăng dầu Ninh An được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. 99
06-10-2020 Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 102
06-10-2020 Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 105
20-10-2020 Quyết định số 2849/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 108
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3193/QĐ-UBND 27/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động – Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.
3192/QĐ-UBND 27/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất công ích do UBND xã Vĩnh Phương quản lý
3191/QĐ-UBND 27/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất công ích do UBND xã Vĩnh Phương quản lý
3190/QĐ-UBND 27/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do UBND xã Vĩnh Phương quản lý
3189/QĐ-UBND 27/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do UBND xã Vĩnh Phương quản lý
3188/QĐ-UBND 27/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất công ích do UBND xã Vĩnh Phương quản lý
3201/QĐ-UBND 27/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc giao đất bổ sung (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I
3176/QĐ-UBND 26/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa
3177/QĐ-UBND 26/11/2020 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn thuê đất tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn - đợt 2

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
04/12/2020

Tin ĐP 04-12.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo cân đối các mặt hàng thiết yếu, ổn định thị trường dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.