Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 628
Lượt truy cập: 20908587

Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1439/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1411/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
1376/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1375/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
1354/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
09/2019/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/CT-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh
Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2019
1317/QĐ-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công Ty TNHH ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang
1316/QĐ-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công Ty TNHH ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang thuê đất để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
21/05/2019

Tin TW 21-5-2019.jpgThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 về phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chính phủ đã ban hành Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (2012) và gần đây nhất là Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường.

13/05/2019

Tin ĐP 13-05-2019.jpgĐể tổ chức tốt các hoạt động hè năm 2019 được đảm bảo thiết thực, bổ ích và hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngày 08/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2019.