Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4698
Lượt truy cập: 24072518

Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1180/QĐ-UBND 22/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
1150/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ và bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1148/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và kiện toàn cơ cấu tổ chức
1139/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
1146/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang được chuyển hình thức thuê đất để xây dựng nhà trẻ thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long
1145/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang
11/2020/QĐ-UBND 19/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1118/QĐ-UBND 15/05/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính cấp phép xây dựng công trình quảng cáo - tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo
1126/QĐ-UBND 15/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khatoco thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Trảng É 2

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
26/05/2020

Tin ĐP 23-04-2020.jpgNgày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; khoản 11 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể: