Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1852
Lượt truy cập: 26610025

Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
09/CT-UBND 16/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
941/QĐ-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
940/QĐ-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
934/QĐ-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường
905/QĐ-UBND 12/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Hợp tác xã Thủy sản Thống Nhất được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang
903/QĐ-UBND 12/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
887/QĐ-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công nhận thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Khánh Hòa
884/QĐ-UBND 08/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung thuê đất tại các xã Cam An Bắc, Cam An Nam, huyện Cam Lâm để thực hiện dự án đường dây 110kV thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực Miền Trung (đợt 3)
878/QĐ-UBND 07/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
20/04/2021

Tin TW 20-4.PNGThanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Theo đó, có 3 loại báo cáo: Định kỳ, chuyên đề và đột xuất.