Số công báo: 07+08 Ngày xuất bản: 11-01-2024
Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nộii vụ Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 34/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21-12-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ
Ngày hiệu lực 21-12-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 07+08
Ngày xuất bản 11-01-2024
Không có văn bản
34.2023_qd_ubnd.pdf:
34.2023_qd_ubnd.doc:
34.2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh