Số công báo: 04/10 Ngày xuất bản: 16-10-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 13/07/2006 của HĐND huyện Ninh Hòa Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 huyện Ninh Hòa Công văn số 08/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 08/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13-07-2006
Cơ quan ban hành Thị xã Ninh Hòa
Trích yếu Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 huyện Ninh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 04/10
Ngày xuất bản 16-10-2006
Không có văn bản
08/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh