Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3264/UBND-NC 04-08-2005 UBND Tỉnh Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gas
308/TB-UBND 27-07-2005 UBND Tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường
2930/UBND 14-07-2005 UBND Tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về đẩy nhanh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
281/TB-UBND 11-07-2005 UBND Tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giả quyết một số tồn tại trong việc thực hiện chính sách đền bù giả tỏa đối với các dự án mạng đường thành phố Nha Trang
2635/UBND-NC 04-07-2005 UBND Tỉnh Về việc bảo quản thuốc bảo vệ thực vật bị thu giữ
2600/UBND 01-07-2005 UBND Tỉnh Về việc ngăn chặn và xử lý các hành vi chặt, đào cây rừng để làm cảnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh