Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
02/CT-UBND 26-01-2007 UBND Tỉnh Về việc phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2007
71/QĐ-UBND 23-01-2007 Thành phố Cam Ranh Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia y tế dự phòng trên địa bàn thị xã Cam Ranh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
19/QĐ-UBND 09-01-2007 UBND Tỉnh Về việc quy định mức thu học phí đối với các lớp hệ ngoài công lập
17/QĐ-UBND 05-01-2007 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời áp dụng trongvận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/QĐ-UBND 04-01-2007 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 167/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh
41/CT-UBND 27-12-2006 UBND Tỉnh Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
40/CT-UBND 26-12-2006 UBND Tỉnh Về việc triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch cúm A (H5N1) ở người và dịch lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn tỉnh
36/CT-UBND 27-11-2006 UBND Tỉnh Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong quân đội và gọi công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2007
1985/QĐ-UBND 21-11-2006 UBND Tỉnh Về Quy hoạch phát triển ngành Thể dục - Thể thao tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2015
1010/QĐ-UBND 16-11-2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh