Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
06/CT-UBND 15-03-2007 UBND Tỉnh Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện năm 2007
05/CT-UBND 12-03-2007 UBND Tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2007)
1429/UBND 02-03-2007 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình An toàn truyền máu” giai đoạn 3: năm 2007-2010
219/QĐ-UBND 01-03-2007 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Bán đấu giá tài sản
218/QĐ-UBND 01-03-2007 UBND Tỉnh Về việc chuyển Trường Công nhân kỹ thuật Cam Ranh thành Trường Trung cấp nghề Cam Ranh
217/QĐ-UBND 01-03-2007 UBND Tỉnh Về việc chuyển Trường dạy nghề Ninh Hòa thành Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa
216/QĐ-UBND 01-03-2007 UBND Tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội tù Chính trị yêu nước tỉnh Khánh Hòa
215/QĐ-UBND 01-03-2007 UBND Tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội những người thoát ly tham gia kháng chiến chống Mỹ
04/CT-UBND 12-02-2007 UBND Tỉnh Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII
03/CT-UBND 30-01-2007 UBND Tỉnh Về việc tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2007

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh