Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
33/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch núi Khải Lương (phân khu 02), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh
32/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (phân khu 01), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh
31/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
29/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
28/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP)
28/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP)
27/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa
27/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa
26/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh