Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
09/NQ-HĐND 26/04/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa khối nhà đoàn thể xã Vĩnh Trung
08/NQ-HĐND 26/04/2024 Thành phố Nha Trang Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng
07/NQ-HĐND 25/04/2024 Thành phố Nha Trang Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024
06/NQ-HĐND 25/04/2024 Thành phố Nha Trang Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 19/12/20223
34/NQ-HĐND 23/04/2024 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
33/NQ-HĐND 23/04/2024 Huyện Vạn Ninh Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
32/NQ-HĐND 23/04/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 12) và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (lần 1)
31/NQ-HĐND 23/04/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án điện năng lượng từ nhà ông Khang đến nhà bà Bé thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh (bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 12) và kế hoạch đầu tư công 2024 (lần 1))
30/NQ-HĐND 23/04/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án điện năng lượng đoạn nhà ông Hậu đến nhà ông Phụng thôn Tây Bắc 1; nhà ông Trung đến nhà bà Vinh thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh (bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 12) và kế hoạch đầu tư công 2024 (lần 1))
29/NQ-HĐND 23/04/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bê tông nhựa từ nhà bà Mỹ đến nhà ông Nhơn thôn Tây Bắc 1, xã Đại Lãnh (bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 12) và kế hoạch đầu tư công 2024 (lần 1))

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh