Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
08/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2024
07/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2024
06/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
04/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
08/NQ-HĐND 05/03/2024 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
07/NQ-HĐND 05/03/2024 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh
06/NQ-HĐND 05/02/2024 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/NQ-HĐND 05/02/2024 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh
03/NQ-HĐND 17/01/2024 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh