Ngày xuất bản: 06-02-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-12-2023 Quyết định số 3304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 3
29-12-2023 Kế hoạch số 13980/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 09/10/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của BộChính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 50
29-12-2023 Quyết định số 3409/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024 58
03-01-2024 Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 79
03-01-2024 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 83
04-01-2024 Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 88
04-01-2024 Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lâm 93
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3062/QĐ-UBND 18-11-2011 Quyết định về việc tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2006-2010. Tải về
35/2011/QĐ-UBND 17-11-2011 Quyết định phê duyệt mức phí phục vụ lấy nước của các tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
3058/QĐ-UBND 17-11-2011 Quyết định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh. Tải về
3048/QĐ-UBND 17-11-2011 Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh. Tải về
3031/QĐ-UBND 14-11-2011 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. Tải về
3012/QĐ-UBND 11-11-2011 Quyết định ban hành quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh. Tải về
2990/QĐ-UBND 10-11-2011 Quyết định về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Quyết thắng năm 2011 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Tải về
2989/QĐ-UBND 10-11-2011 Quyết định về việc khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Cam Ranh. Tải về
2983/QĐ-UBND 09-11-2011 Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa. Tải về
33/2011/QĐ-UBND 07-11-2011 Quyết định ban hành về chế độ giao đất, cho thuê đất, chế độ miễn giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất đô thị, đất ở để xây dựng công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
23/02/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường khi phát hiện nhãn hàng hóa không đúng quy định
21/02/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản quý hiếm là 80 triệu đồng/giấy phép
21/02/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
Lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển là 22,5 triệu đồng/giấy phép
21/02/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 8/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.
Chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm
22/02/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc khắc phục những hạn chế trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương.
Xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Nha Trang
22/02/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai
22/02/2024 00:00
Ngày 05/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa
22/02/2024 00:00
Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư Pháp.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.